кои сме ние

Център за социална визия e идейно пространство и платформа за обмен на опит, политики и действие, идващи от изкуството и насочени към общността. Създаден през 2021 г. от Виктория Драганова като spin-off на Swimming Pool, той събира около себе си куратори, артисти, изследователи, писатели, архитекти и дизайнери, водени от идеята, че изкуството може да активира хора, да ангажира общности и да вдъхновява положителна промяна.

Чрез нашите инициативи изследваме допирните точки между изкуство и общество, търсим възможности за диалог и рефлексия, грижа и свързаност. Чрез активна позиция в обществени дебати, в Център за социална визия освен това се стремим да допринесем за повече инициативност и мрежовост, където изкуството е активен участник в договарянето на света, в който живеем.