За новите роли на артистите

в а/социалната ера на автоматизация, дезинформация и изобилие на данни – Лекция на Валентинас Климашаускас
4 юни, 18:00–19:00

Валентинас Климашаускас ще повдигне въпроса за това какво е останало от социалното измерение във време на излишък на данни, дезинформация, поляризация, надзорен капитализъм и надзорна държава, мислещи машини и на други понятия, включващи нови и стари колониализми. Черпейки примери от нови артистични практики, Климашаускас коментира настоящото състояние на социалното в съвременното изкуство и в спекулативното бъдеще.