– изложба в swimming pool

„Договаряне“ е първата публична програма на Център за социална визия, осъществена през април-юни 2022, в чиито рамки съвместно с широк кръг от колеги изследвахме нови подходи към темите на публичната среда, институционалността, културното наследство и околната среда. В рамките на програмата редом с публичните дискусии, лекции, работилници, представихме и няколко художествени проучвания.

Всеки понеделник до 18 юли включително, в Swimming Pool може да се запознаете с обекти, текстове и архив на Стефан Иванов и Rosie Eisor, Андреа Попйорданова, Лабрини Ризаки, Слава Савова и Десислава Терзиева, възникнали по време на „Договаряне“.

Снимки: Яна Лозева