с теб – среда от думи и работилница за разговори


Среда от думи, създадена от Стефан Иванов и Rosie Eisor
по време на цялата публична програма в Swimming Pool

Думи и въпроси във въздуха и по стени, на запис, плат и хартия – за възможния разговор и желаната среща. За грижата и омразата, за отговорността и липсата ѝ. За трудността да видиш лицето на човек, познат или непознат.

„С теб“ приема формата на текстилни работи с текст върху тях (изготвени в сътрудничество с Rosie Eisor), като култивира контекст на преосмисляне и предоговаряне на нуждата от същностна комуникация. Работите са съпътствани от поетично изследователско есе. В тази среда ще се случи и работилница за разговори и срещи между познати и непознати, за да открият нуждата и силата на непосредственото, крехко и открито общуване, с което непрекъснато и катастрофално се разминаваме.

Работилница за разговори
По покана на Стефан Иванов
18 април, 18:00–20:00

Не е необходима никаква подготовка за участие в работилницата. Участниците ще работят по двойки и с помощта на материали, предварително подготвени от организаторите. Продължителността за всяка двойка се предвижда да бъде около един час.