„с теб“ – книга на Стефан Иванов

„с теб“ е най-новата книга на поета и драматург Стефан Иванов и първа публикация на „Център за социална визия“. Авторът определя текста като „поетично-изследователско есе“, който намира своето начало като реакция към първата отворена покана на Център на тема как да мислим социалното през опита на изкуството. С времето той се развива в наблюдение върху нуждата и същевременно липсата на разговор помежду ни.

„с теб“ е един от текстовете, към който винаги ще се връщаме в бъдещата ни дейност около „Център за социална визия“, защото той е преди всичко наблюдение върху нуждата и същевременно липсата на разговор помежду ни. Последното се превърна и в основна тема на първата публична програма „Договаряне“, търсеща диалога между различни обществени сфери, методологии и пластове време. Но какво означава „да си говорим“, успяваме ли да се изслушваме, кога въпреки всичко усещаме самота, и дали смелостта има значение – това са въпроси, които имат твърдо социално измерение, но сякаш могат да бъдат изказани единствено през поетиката.

„с теб“ е част от по-широк проект, създаден в сътрудничество между Стефан и дизайнерката и артистка Рози Ейзор, и реализиран под същото име през април – юни 2022 г., който представи среда от думи във въздуха и по стени, на запис, на плат и на хартия в пространството на Swimming Pool. В рамките на този проект се състоя работилница за разговори, а част от работите бяха продадени с цел дарение към фондация, работеща в публична полза. Публикацията „с теб“ е с графичното оформление на Виктория Стайкова, която поддържа и цялостната графична идентичност на „Център за социална визия“ от самото му създаване.

По време на премиерата книгата ще може да бъде закупена, като специално за събитието ще са налични лимитиран брой издания със ситопечатана обложка, изработена от Виктория Стайкова и Андреа Попйорданова. „с теб“ ще се разпостранява във всички приятелски книжарници: „Български книжици“, „Нисим“, KO-OП, avrtikl и др, както и при нас в Swimming Pool.

„с теб“
Първо издание

Автор: Стефан Иванов
Редактор: Виктория Драганова
Графично оформление: Виктория Стайкова
Издател: Център за социална визия | Фондация „Син Куб“
Печат: Симолини 94, София
Тираж: 200 бр.
isbn 978-619-91937-1-6
Цена: 15 лв.

Стефан Иванов (1986) е поет, драматург, писател и журналист. Магистър е по културология и доктор по философия в СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на четири стихосбирки, както и на журналистически и друг вид материали, публикувани в различни по вид медии. Съавтор е, заедно с Иван Добчев, на пиесата „Медея – майка ми“, спечелила „Икар“ (2013) за най-добро представление. През 2018 г. е резидентен драматург на Националния театър на Люксембург.