2022

През септември 2021 създадохме Център за социална визия заедно с група от куратори, артисти, архитекти, теоретици, писатели и дизайнери – някои от тях присъединили се по покана, други чрез нашия open call. За всички нас Център за социална визия се превърна във възможност за задълбочен разговор за преосмисляне на социалното, и най-вече на това как изкуството и близки нему сфери участват в създаването на отношения и социална инфраструктура.

През пролетта на 2022 г. проведхохме „Договаряне“, първата публична програма на тази нова платформа, с която отворихме разговора към широк кръг от колеги и заедно да търсим пътя за нови подходи към темите на публичната среда, институционалността, културното наследство и околната среда. В рамките на програмата се реализираха и няколко от проектите на участниците.

Повече информация ще намерите по-долу.

Bulgarian English