2023

Започва година две на Център за социална визия!

Център за социална визия е дългосрочна инициатива за обмен на опит, действие и независими политики, идващи от изкуството и насочени към общността.

Вече преминахме във втората година от създаването на тази платформа чрез разговори и срещи, очертаващи поле и фокус на нашата дейност през 2023. Очаквайте скоро повече информация за теми и участници, както и за възможности за включване. Дейността ни е насочена към разпознаване и подобряване социалната инфраструктура, която ни заобикаля, която споделяме и заедно изграждаме.

Очаквайте скоро повече информация.

Bulgarian English