ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ВИЗИЯ

Център за социална визия e идейно пространство и платформа за обмен на опит, политики и действие, идващи от изкуството и насочени към общността. Създаден през 2021 г., събира около себе си куратори, артисти, изследователи, писатели, архитекти и дизайнери, водени от идеята, че изкуството може да активира хора и да вдъхновява положителна промяна. Чрез нашите инициативи изследваме допирните точки между изкуство и общество, като търсим възможности за диалог и рефлексия. Чрез активна позиция в обществени дебати, Център за социална визия се стреми да допринесе за повече инициативност и мрежовост, където изкуството е активен участник в договарянето на света, в който живеем. 

ПРЕДСТОИ

НОВИ ИЗДАНИЯ

  • Непотребен наръчник за Въртопо и неговите бурени

    Непотребен наръчник за Въртопо и неговите бурени

    Франческа Кастанети и Андреа Попйорданова представят съвместна публикация за Въртопо, поставяйки под съмнение понятията за красота и полза в отношенията ни със земята и растенията. Въртопо е обширна поляна извън центъра на София, която не е нито град, нито градина. Книгата изследва естествената склонност на хората да събират, назовават и класифицират и задава въпроси за […]

    read more

изкуство в града

Контакт

Център за социална визия / Фондация “Син куб”

Бул. Цар Освободител 10, ет. 5, София, България

Инициатива на

фондация “Син куб” / The Blue Cube Foundation.