ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ВИЗИЯ

Център за социална визия стартира като платформа в края на 2021 г.  с дългосрочната цел да се превърне място за обмен на опит, политики и действие, идващи от изкуството и насочени към общността.

Оттогава насам събираме при нас арт практики, които са изследователски и приобщаващи, които напускат галерията и търсят разговора; които искат да създадат тъй нужната ни социална инфраструктура.

От самото начало обединяваме професионалисти от различни области в начинанието допринесем за повече свързаност, грижа и отношение чрез изкуство. Основен фокус е “социалното”, дефинирано от новите техонологии и комуникационни мрежи, но и различните субективности, които изграждат средата, която обитаваме.

Чрез активна позиция в обществени дебати, Център за социална визия търси и да допринесе за повече инициативност и мрежовост, където изкуството не е единствено висящ обект или пък пазарен продукт, а активен участник в договарянето на света, в който живеем. 

Графичен дизайн: Виктория Стайкова

Контакт

Център за социална визия – фондация “Син куб”

Бул. Цар Освободител 10, ет. 5


Bulgarian English