Културното наследство от времето на комунизма

уъркшоп на Васил Владимиров с ролева игра на живо (LARP)
28 май, 12:00–18:00

Уъркшопът ще използва ролева игра на живо (LARP) като изследователски метод по отношение на културното наследство от времето на комунизма.

Първата част ще приеме формата на тиха разходка по предварително определен маршрут в центъра на София. Маршрутът ще е комбинация от дефинирани и недефинирани посоки и спирки, а участниците ще могат да се движат заедно или поотделно.

Втората част на уъркшопа ще се проведе в Swimming Pool, където участниците ще бъдат поканени за рефлексия, дискусия и презентация на впечатленията и материалите, събрани по време на разходката.

Уъркшопът е организиран в сътрудничество с Яна Абрашева.