От споделени ценности до общи пространства

Лекция на Иван Бонев
14 май, 17:00–18:00

През първите двадесет години на XXI век се наблюдава нов стремеж към установяване на общи градски пространства, които запълват празнотата между екстремумите на публичното и частното. Произходът на този феномен може да бъде проследен от идеите на Бруно Латур, Анри Льофевр, Елинор Остром и Иван Илич, през практиката на архитекти и артисти като Ателие Бол-Лол, Раумлабор, Студио Базар и Онкруид, до множество спонтанни пространства на единомислещи градски обитатели. Разпознаваемата в тях де-институционализация на социални и пространствени практики се превръща в един от най-искрените начини за изразяване на споделени ценности в съвременния град. Така, „независимите“ (не-институционални) изкуство и архитектура позволяват рефлексия и мечтание за нова споделена социална визия.