2024 – Изкуство в града

Център за социална визия е идейно пространство и платформа, посветена на теми около ролята на изкуството в социалните процеси. Създаден през 2021 г. като spin-off на Swimming Pool, Център за социална визия работи с артисти, архитекти, куратори, организации и др. по въпроси, отнасящи се към това как изкуството присъства в градска среда, как свързва хора, как формира и активира общности. Реализираните до момента проекти, вкл. работилници, изложби, дискусии или намеси, често поставят и въпроса как артистите биха могли да са и медиатори в една общност, разбутвайки пластове от истории, фантазии и ежедневие, за да направят място за нови перспективи.

ТЕМА 2024 “ИЗКУСТВО В ГРАДА”

Каним ви да допринесете с вашите наблюдения, идеи или практика към темата, която желаем да изследваме през 2024 г., посветена на мястото на изкуството в градското пространство. Ще насочим вниманието към местата в града – квартали, райони, площади, междублокови пространства, индустриални зони и др., но и към хората, които ги обитават, за да потърсим ролята на изкуството във формирането на градската тъкан. Ще тестваме идеи, споделяме практики и изпробваме подходи в работата в публична среда, в създаването на поле за общуване между непознати хора и общности, във възможността за изграждане на общи идентичности, в работата на артисти в периферните райони на града.

Нуждата от изследвания, намеси и медииране в градска среда е явна, същевременно в България липсва както образование в тази посока, така и институционална инфраструктура. Трудността си личи и от факта, че и двете програми за временни намеси на Столична община, “Открито” и “Навън”, не успяват да бъдат задействани, не само защото не съществува подходяща административна рамка от страна на Общината, но и все още броят подадени художествени проекти е прекалено нисък. В културните стратегии за следващото десетилетие, а и в предизборните платформи, ясно личи желанието за повече достъп до култура, повече гражданско включване и повече художествени намеси в града, но все още липсват нужните знания и опит, които да улеснят работата на артисти извън белия куб, както и възможности за обогатяване на опита на артисти, куратори, дизайнери и изследователи да работят в тази посока. Затова и в рамките на програмата ще обсъдим основни тези от полето на партиципативното изкуство, социално ангажираните практики, community art, художествени намеси в градска среда и други практики, засягащи работата в публично пространсво и с общности. Ще търсим и начини как нашите намеси да не са декоративни или преживелищни, а да помагат на хората да научат нещо за себе си и за другите, да захранват общото въображение и желанието за споделена среда.

Целта на програмата е в рамките на няколко месеца да допринесем за създаването и развиването на художествени проекти, както и подготвката по за тяхната реализация. По време на програмата артисти, куратори, урбанисти, дизайнери и др. ще могат да генерират идеи, да обсъдят възможности в професионален кръг, като контекстуализират и надградят своя досегашен опит.

Проектът се финансирна по програма “Едногодишен грант” на НФК.

Линк към “Отворена покана”.