Изкуството и хората (и кои са хората)

15 октомври, 17:00 – 19:00, представяне на книга игра на Стефан Прохоров в SWIMMING POOL

Възможно ли е да си говорим за изкуството по същество? Тази неразрешима задача си поставя Стефан Прохоров с представянето на книгата игра „Изкуството и хората* (*и кои са хората)“. Toва е текст, който сумира ключовите противоречия в съвременния художествен свят. Между анализа на средата, условията за създаване на изкуство и разбирането за изкуството като понятие за възвишеното, есето прави опит за изключване на неконструктивните елементи от дискусията за връзката между автора и публиката. Присъстващите на представянето ще имат възможността да си тръгнат напълно лишени от предразсъдъци и излишни колебания по отношение на изкуството, естетиката, творчеството и тяхната връзка с обществото.

Стефан Прохоров е театрален режисьор и мениджър в сферата на културата. Артистичните му проекти често засягат социални проблеми и оспорват стереотипи, предизвиквайки публиката да преосмисля позиции и идеи. Стефан Прохоров бе избран да се включи в Център за социална визия от фондация „Изкуство – дела и документи“ и Sofia Art Projects.

Програмата на „Център за социална визия“ през 2023 г. се осъществява с финансовата помощ на „Едногодишен грант” на Национален фонд „Култура”.