Разходка по тънкия нож на границата вътре в града

28 октомври, събота / 11:00 и 12:30 Разходка в квартал „Кюлуците“,
проект в сътрудничество на Център за социална визия + Константин Георгиев + СЪПРОМАТ

Начални часове на разходките: 11:00 & 12:30

Среща: до зелената площ на ул. „Панайот Волов“ 13А

Тук може да намерите линк към аудио записа и да се рзходите в обозначената зона на квартал “Кюлуците”.

/

Проектът „Разходка по тънкия нож на границата вътре в града“ разглежда градовете не само като места за живеене, а и като централни индустриални и транспортни възли. Понякога тези функции съществуват рамо до рамо, а границите между тях предизвикват разнообразни реакции. Проектът наблюдава някои от начините, по които тези зони на контакт са опитомени и естетизирани в един софийски квартал.

Аудио разходката насочва погледите и умовете към стари и нови въпроси за градското пространство. Носете си телефон с достъп до интернет и слушалки. След края на всяка разходка ще имаме възможност за кратък разговор и дискусия.

Водени от интереса си как хората общуват със средата и изкуството в интерактивен контекст, авторите на проекта искат да предизвикат мислене извън полето „произведение на изкуството“ и насочено повече към общности и пространства, като квартал „Кюлуците“.

„Трудното беше да намерим локацията – в града има много пренебрегнати пространства и такива, които пораждат възможност за въображение. Ние не гледаме като урбанисти и архитекти, а по един въображенченски начин, характерен за нашата работа, която цели абсолютно съзнателно пребиваване в пространството и оценяване на всичките му характеристики като произведение.“, споделя Михаела от СЪПРОМАТ. През този поглед, заедно с Константин, третират това пространство като гранично място, в което отношенията на хората са ясно навигирани и регулирани, но често те не си дават сметка за това. 

За Константин Георгиев аудио материалът разкрива личните му отношения с квартала, например през игра за фокус на вниманието и взаимодействие със средата в движение. Самото вървене не е линейно устремено – да стигнеш от една точка до друга, а поражда интеракция с обектите по пътя. Времето също е важен елемент – нещо, което виждаш сега, докато вървиш, в друг момент може вече да го няма. Михаела, Борис и Косьо се надяват тази разходка да остане достъпна онлайн и така възможността за преоткриване на маршрута да съществува и след 15 години. Това „заключване на възприятието във времетo“ е важно за тях, както и съпоставката с другите времена и с чуждите възприятия.

Константин Георгиев е  докторант по антропология в университета Райс (Хюстън, Тексас) с проект, изследващ въображението и околната среда на града и природата през историята на бивш научен институт в източен Сибир. Работи заедно с визуални артисти върху различни проекти, като най-скорошният пример е работата му по фотокнигата „Природен индекс“ на Мартин Атанасов. Заедно с Александър Попов, Константин е съ-основател на „Космотехника“ – колектив, изследващ пресечните точки между научната фантастика, социалните науки и хуманитаристиката.

Сдружение „Съпромат“ е артистичен колектив, основан от Михаела Добрева и Борис Далчев, който работи в сферата на сайт-спесифик интерактивното изкуствo. Реализираните проекти на сдружението включват множество медии сред които скулптура, инсталация, пърформанс и пространствен дизайн. „Видение“, дебютният пърформънс на СЪПРОМАТ, е номиниран за Националните награди „Икар“ 2021 в категория танц и пърформънс. Имърсив пърформънсът „Невидимите градове“ е номиниран за „Икар“ 2022 за сценография и костюми.

Споделяме “визуалните бележки” на Мартин Атанасов от разходката. Кадрите не са директна илюстрация, а по-скоро рефлексия – визуално отражение на видяното и чутото, на неговата лична разходка по маршрута и досега с градската среда и с колективно създаденото там като обекти и структури. Изображенията „архивират визуално мястото в този ден и момент, в който минах по маршрута. Може би някои от тези неща вече дори не съществуват там и така.“

Снимки: Мартин Атанасов