Конституции

ПРЕЗ ВТОРАТА ГОДИНА Център за социална визия отново обединява организации, артисти, изследователи и активисти в изследването на теми за ролята на изкуството в обществото. Тази година работим под наслов „Конституции“ и ще изследваме онова, от което се състоим, но и онова, към което се стремим като общност.

Център за социална визия влиза във втората си година и отново обединява артисти и организации около въпроси, свързани с ролята на изкуството в социалните процеси. Няколко въпроса се появиха на различни места в разговорите още през първата година на Център за социална визия: Каква е ролята на изкуството в социалните процеси и как то може не само да осмисля, но и да създава отношения? Как изкуството идентифицира сложните връзки между индивидуална и колективна история? Как хората използват езика на изкуството, за да открият общото с другите? Липсата на място за постоянен разговор върху тези въпроси, предопредели продължението на нашата платформа и желанието да се захванем с тях.

За да подходим в дълбочина, през годината работихме с четири партньорски организации с различен достъп и подход в работата с общности: Сдружение „Изкуство – дела и документи“, които организират и Sofia Art Projects – мащабни изложби в Ларгото, едно архитектурно спорно публично пространство в близост до централни институции; ПОСТА, проектно пространство и витрина на централна градска улица; организацията Фабрика за идеи с културна дейност в села и периферни райони; и колектива Съпромат, осъществяващ пърфомативни намеси и интерактивни инсталации в нетрадиционни пространства. Всяка една от тези организации покани от своя страна артисти и изследователи, с които заедно да изследват общностите и публиките, които посрещат или тепърва формират. Така в групата се включиха Стефан Прохоров, София Грънчарова, Мира Владимирова-Йондър, Инна Павлова и Константин Георгиев.

Център за социална визия се превърна в неформално място за обмен, но и двигател на разговора, задавайки рамка и ритъм на един споделен процес. В общата ни работа, установихме необходимостта да изоставим представата за публичното пространство като хармонична среда и да работим със съзнанието, че една общност винаги ще е изпълнена с различия и разногласия, в нея ще съществува както убеденост, така и объркване, а гражданското участие често ще се случва по неочакван начин.

Заглавието „Конституции“, неслучайно в множествено число, ни насочва към това, че различни общности съществуват една до друга, всяка със собствена динамика, с видими и невидими закони, с по-малко или повече споделена визия за бъдеще. Нейните състояния са флуидни, адаптивни, търсещи, но и често теглени от нуждата да гарантира своето съществуване. Така „Конституции“ ни води към разбирането на  необходимостта от (само)регулация, но и от въображение във всяка една общност, а изкуството сякаш е онзи елемент, който единствено би дал израз на всичко това в цялост.

Публична програма

Публичната програма на „Конституции“ ще бъде открита на 29 и 30 септември с уъркшопа „Въображаем сценарий за едно място“, воден от пърформанс артистката Жана Иванова. През целия октомври ще представяме художествените проекти на нашите партньорски организации, както и поканени от нас артисти, а между 13 и 15 октомври ви каним да се включите в тридневен симпозиум с участието на местни и чуждестранни професионалисти и гост-лектори – представители на различни организации и платформи, работещи в сферата на социално ангажирано изкуство, пърформанс и артистични интервенции в публични пространства.

Обща информация

Център за социална визия е идейно пространство и платформа за обмен на опит, политики и действие, идващи от изкуството и насочени към общността. Създаден през 2021 г. по инициатива на Виктория Драганова и като spin-off на Swimming Pool, той събира около себе си куратори, артисти, изследователи, писатели, архитекти и дизайнери, водени от идеята, че изкуството може да активира хора, да ангажира общности и да вдъхновява за положителна промяна. 

Екип Център за социална визия 2023

Виктория Драганова – концепция
Жени Дечева, Маргарита Калоянова – координатори
Полина Петрова – стажант
Виктория Стайкова – графичен дизайн

Медиен партньор: „Журнал за социална визия”

Програмата на „Център за социална визия“ през 2023 г. се осъществява с финансовата помощ на „Едногодишен грант” на Национален фонд „Култура”.