Il Bügl Public / Общественият фонтан – от Кърдин Тонс

Лекция на Курдин Тонс за ситуационни и социални проекти в Somalgors74 в Члин, Швейцария – 14 май, 18:00–19:00

Партиципативността може да бъде разбрана като създаването и развалянето на връзки между неща и хора, също така оставяйки място за разриви и конфликти. Не е нужно да действа от позицията на предполагаемо хармонично единство, но може да даде прозрачност на различни роли и по този начин „около“ един проект временно да се формира активно социално тяло. Лекцията ще разгледа настоящия художествен проект на Тонс „Il Bügl Public / Общественият фонтан“ и други примери от ситуационната му практика в планинско селце в Швейцария.

Интервю с Кърдин Тонс чете на www.journalforsocialvision.org