Овощните градини на “Младост” – разходка с Андреа Попйорданова

Разходка и разговор с Андреа Попйорданова
15 май, 12:00–14:00

Проучването търси отговор на въпроса защо има овощни дървета в един столичен квартал, където не са били специално посаждани като част от градоустройствените планове за озеленяване. Разглеждани като „неудобни“ за градската среда, тези дървета обаче имат интересна връзка с хората.

Разходката в кв. „Младост“ ще продължи около два часа по предварително изготвен маршрут и ще включва разкази за няколко дръвчета и хората, които се грижат за тях, както и разговор за този тип дървета в градска среда. От 16 април в Swimming Pool са достъпни материали към проучването, които Андреа Попйорданова допълва във времето.

„Овощните градини на Младост“, част от по-мащабно проучване, посветено на овощните градини в града, е опит да се разбере повече за историята на мястото и процесите, които са го оформили, чрез разговори с жители на квартала, разходки, картографиране и изучаване на растителни видове и плодовете им в продължение на една година. Съществува ли връзка между хората и плодните дървета и има ли грижа за тях?