Open Call

Обща информация

Swimming Pool има отново удоволствието да ви покани да се включите в нашата образователна програма през есен-зима 2021/22. След две издания на кураторски училища (2018 и 2019), се завръщаме тази есен със създаването на ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ВИЗИЯ – изследователска платформа, чиято мисия е да подкрепя и популяризира съвременното изкуство и култура като катализатор за диалог и колективно действие.

С Център за социална визия имаме дългосрочната цел да създадем поле за обмен на опит, независими политики и действие относно местата и нещата, които всички споделяме – така най-основно ние дефинираме публичната инфраструктура, включваща разнородни ресурси и пространства, структури и суровини. В рамките на платформата ще търсим потенциала на това, което споделяме като общност, и как може да допринесем за повече свързаност, грижа, изобретателност и отношение при ползването му.

Програмата се състои от серия от (онлайн и присъствени) работни срещи между участниците. Тези срещи са допълнени от уъркшопи, лекции и консултации с избрани лектори и ментори. През 2021 поканените от нас ментори са: Иван Бонев (архитект и изследовател, член на сдружение Трансформатори), Десислава Димова (независим куратор, съ-основател на Фондация „Изкуство – дела и документи“ и съ-куратор на Sofia Art Projects), Емануеле Гуиди (писател, куратор и артистичен директор на ar/ge kunst, Кунстверейн де Болцано), know-how show-how (Филип Бояджиев, Ивелина Гаджева и Дима Стефанова) и Валентинас Климашаускас (независим куратор и писател, съ-куратор на тазгодишното 14-o Балтийско триенале и Латвийския павилион на Венецианското биенале през 2019). Програмата е създадена и водена от Виктория Драганова, създадел и директор на пространсвто Swimming Pool.

Основно работата на ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ВИЗИЯ се посвещава на проекти за публичната инфраструктура, която включва както поляни на Околовръстното и празни общински басейни, така и публични институции и крайбрежни линии, архиви и междублокови пространства. Тя е обект на процеси на материално, екологично и социално взаимодействие (ентропия, поправка, мутиране, дигитализиране, публично обсъждане, литературна фикция, саниране, трансформиране, културно наследство). Само през комплексното изследване на такива процеси спрямо техния културен, икономически и политически смисъл могат да се появят решения, които не само въвличат частни и публични лица в общи проекти, а и са екологично съобразени.

От няколко години насам в Swimming Pool търсим да изследваме моделите институционалност и процеси на институиране днес. Създавайки подобна платформа, искаме да наблегнем от една страна върху понятието за изкуство, което съдържа не само критически, но и генеративен импулс, нужен за преосмислянето и трансформиране на средата, в която живеем. От друга, ще потърсим ролята на художествената институция в осъществяването на взаимодействието между изкуство и обществени полета, изследователски центрове и бизнес иновации (research & development). Чрез активна позиция в тази посока тя би допринесла за повече инициативност, комплексност и мрежовост в конкретен политически контекст.

Условия за кандидатстване

ПРОФИЛ
Ще стартираме с работна група от 8 участници, в която ви каним най-сърдечно да се включите, ако имате желанието да развиете собствен проект, в който взаимодействието на изкуство със социални науки, историография, environmental studies, политика и технологии играе важна роля. Ще търсим да създадем рамка, в която участниците могат да генерират или задълбочат свои идеи за бъдещи проекти, както и да ги представят пред по-широка публика. Планирана е освен това и публикация, която да документира създадения дискурс и работен процес.

Ако сте артист, куратор, архитект, урбанист, дизайнер, изследовател и др., и имате желание да обсъдите или задълбочите ваше (индивидуално или колективно) изследване, свързано с публични ситуации, пространства или инфраструктура, както и техни възможни трансформации, ще се радваме да ви включим в нашата изследователска група. Търсим идеи за проекти, които са изобретателни, междусекторни, имат отношение и проявяват грижа, както и разчитат на взаимодействие с колеги и институции – дори и тепърва да трябва да се установят контактите и има нужда от подкрепа и стратегия. Интересуваме се и от проекти на принципа “dig where you stand”, изследващи социални и географски контексти, до които единствено участникът има достъп.

ПРОГРАМА И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ
В рамките на тези срещи участниците са поканени да обсъждат и надграждат свои идеи за бъдещи проекти, които вече съществуват или ще бъдат измислени в рамките на програмата. Графикът ще бъде установен при стартиране на програмата в началото на октомври 2021, като той изцяло ще бъде съобразен с епидемичната ситуация в страната.

ВРЕМЕВА РАМКА
Октомври – декември 2021, като периодът на провеждане може да бъде удължен спрямо нуждите на участниците и програмата.

МЯСТО
Swimming Pool София и онлайн, като мястото на провеждане ще кореспондира със специфичните нужди на одобрените проекти.

СТИПЕНДИЯ
Всеки участник ще получи стипендия от 400 лв.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
От наша страна желаем да създадем плодотворна среда чрез разговори и обмен с други участници, консултация с експерти, споделено учене и изследване на ресурси. В рамките на програмата НЕ очакваме да реализирате проекта, но ще се радваме да се ангажираме с публично представяне на идейната скица, както и да публикуваме драфт от вашия проект, който да даде повече гласност на вашите изследвания.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  1. Кратък импулс (около 1-2 страници) – защо бихте участвали и каква би била посоката на вашия проект (съществуващ или бъдещ). Споменете с кои актьори, институции, отговорни лица бихте влезли в контакт; какви са възможните колаборации и копродукция, които вашите проекти предвиждат.
  2. Пратете ни кратко cv и достъп до важни за вас минали или настоящи проекти от вашето портфолио, особено ако имат отношение към изследванията в рамките на настоящата образователна програма

Пратете вашите документи до viktoria@swimmingpoolprojects.org, с копие до galena@swimmingpoolprojects.org. Не се колебайте да ни пишете предварително, ако имате каквито и да е въпроси.

КРАЕН СРОК
До 28 септември 2021

СЕЛЕКЦИЯ
До 30 септември 2021