Prima Materia World – лаборатория в града с Деси Терзиева

Интердисциплинарна лаборатория И ИЗЛОЖБА на Десислава Терзиева
на различни локации в София
и В SWIMMING POOL

Prima Materia World е лаборатория, проучвaща възможностите на текстила чрез лично изследване и публични интервенции. В този проект Десислава Терзиева оползотворява дрехи от непосредствената среда – облекла от битпазарите, магазините за втора употреба, дарения, а чрез ненатрапчиви пространствени инсталации въвлича широка публика. Употребата на познати материали по необичаен начин се стреми да предизвика любопитство и нужда от разговор при онези, които се натъкват на тях. Реакцията на публиката на този анонимен човешки допир е също толкова важна част от изследването, колкото и самата намеса.

Prima Materia World ще се развива през цялото време на публичната програма и ще се появи на няколко локации в града. Проектът се осъществява с подкрепата на Фондация „Фидана“, чиято дейност подпомага представянето на съвременно изкуство в публичната среда, използвайки съществуваща вече инфраструктура.