together, to gather, to get there*

Презентация и дискусия от Know-How Show-How
19 април, 18:00–20:00*

Know-How Show-How е независима образователна програма за креативност и дизайн процеси, която стартира през 2015 г. в София, България. Днес двигателната сила зад нея са колективът Дима Стефанова, Ивелина Гаджева и Филип Бояджиев, които се сформират около тяхната обща визия за алтернативни модели на образование в областта на изкуството и дизайна. Тримата имат опит в практикуване и преподаване на графичен, социален и включващ дизайн и са работили за локални и международни организации като: Национална художествена академия, Royal College of Art, WWF, Virginia Commonwealth University, Gerrit Rietveld Academie, Столична община, Пловдив – Европейска столица на културата 2019, Design for All Europe, Utrecht Manifest, Panasonic, TATA Consultancy Services и др.

В своята презентация Дима, Ива и Филип ще поставят фокус върху отговорната роля на всеки един от нас като катализатор на позитивна промяна, като споделят примери от практиката си за включване на хората в процеса на генериране на творчески продукт. След това всички заедно ще дискутираме и търсим отговори на въпросите как мислим и правим социалното.

*Цитат от текста “Holding Space, Together” от Alessandra Pomarico с Kū Kahakalau и Kate Morales