Непотребен наръчник за Въртопо и неговите бурени

Франческа Кастанети и Андреа Попйорданова представят съвместна публикация за Въртопо, поставяйки под съмнение понятията за красота и полза в отношенията ни със земята и растенията. Въртопо е обширна поляна извън центъра на София, която не е нито град, нито градина. Книгата изследва естествената склонност на хората да събират, назовават и класифицират и задава въпроси за езика, който използваме, когато говорим и пишем за растенията, както и стойността, която им придаваме. Изданието се основава на хербарии и ботанически справочници, но и оспорва тези формати и начина, по който те посредничат във връзката ни с растенията. „Непотребен наръчник за Въртопо и неговите бурени“ е покана да се разходим из и да се срещнем с едно място чрез собствените си сетива и впечатления.

„Непотребен наръчник за Въртопо и неговите бурени“ 
идея и текст: Андреа Попйорданова и Франческа Кастанети
илюстрации: Андреа Попйорданова
първо издание на английски в тираж от 100 бр
публикувано от Център за социална визия
в рамките на „Нови екологии“
(2023) в Swimming Pool, София
цена: 28 лв.

See full information about “New Ecologies” here.

Вижте повече информация за ,,Нови Екологии” тук.

 Франческа Кастанети е етноботаник от „Център за биокултурно разнообразие“, Кент, и стажант по традиционно билкарство, който работи в областта на етноботаниката, билкарството и културата. Тя се движи заедно със сезоните между Италия, Обединеното кралство, Непал и норвежката Арктика – от фарове до планински села. Франческа учи и преподава за растения и за познания за земята, като използва етнографски методи, но и се позовава на теории от етнобиологията, политическата екология и изследвания на коренни населения. Чрез познания от сферата на билкарството и активна работа с хора, Франческа изследва динамиките на общността, разказването на истории и ритуалите като начин за изграждане на дълбоки взаимоотношение със земята, която обитаваме.

Андреа Попйорданова е художник, чиято творческа практика е ситуирана между илюстрацията, книгата и графичния дизайн. Интересува се от това как живеят хората и какво влияние имат върху пространствата, които обитават и как се свързват с тях. През 2021 г. завършва проекта „Първа линия“, въображаем пътеводител за бреговата ивица на Слънчев бряг и презастрояването, тема, разказана чрез рисунки на басейни и рекламни текстове от хотели. През 2022 г. е участник в първото издание на „Център за социална визия“, където започва да работи по темата за непознатите и диви зелени пространства в София и връзката на хората с тях чрез проектите „Овощни градини“ и „Градска реколта“.

Проектът се реализира в рамките на Culture Moves Europe и е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Изразените в него възгледи не трябва да се приемат за официално становище на Европейския съюз. „Нови екологии“ се осъществява с финансовата подкрепа на програми „Визуални изкуства“ на Министерство на културата и „Едногодишен грант“ на Национален фонд „Култура“.