Отворена покана 2024

Каним ви да се включите в изследователската програма на Център за социална визия.

Център за социална визия е идейно пространство и платформа, посветена на теми около ролята на изкуството в социалните процеси. Създаден през 2021 г. като spin-off на Swimming Pool, Център за социална визия работи с артисти, архитекти, куратори, организации и др. по въпроси, отнасящи се към това как изкуството присъства в градска среда, как свързва хора, как формира и активира общности. Реализираните до момента проекти, вкл. работилници, изложби, дискусии или намеси, често поставят и въпроса как артистите биха могли да са и медиатори в една общност, разбутвайки пластове от истории, фантазии и ежедневие, за да направят място за нови перспективи.

ТЕМА 2024 “ИЗКУСТВО В ГРАДА”

Каним ви да допринесете с вашите наблюдения, идеи или практика към темата, която желаем да изследваме през 2024 г., посветена на мястото на изкуството в градското пространство. Ще насочим вниманието към местата в града – квартали, райони, площади, междублокови пространства, индустриални зони и др., но и към хората, които ги обитават, за да потърсим ролята на изкуството във формирането на градската тъкан. Ще тестваме идеи, споделяме практики и изпробваме подходи в работата в публична среда, в създаването на поле за общуване между непознати хора и общности, във възможността за изграждане на общи идентичности, в работата на артисти в периферните райони на града.

Нуждата от изследвания, намеси и медииране в градска среда е явна, същевременно в България липсва както образование в тази посока, така и институционална инфраструктура. Трудността си личи и от факта, че и двете програми за временни намеси на Столична община, “Открито” и “Навън”, не успяват да бъдат задействани, не само защото не съществува подходяща административна рамка от страна на Общината, но и все още броят подадени художествени проекти е прекалено нисък. В културните стратегии за следващото десетилетие, а и в предизборните платформи, ясно личи желанието за повече достъп до култура, повече гражданско включване и повече художествени намеси в града, но все още липсват нужните знания и опит, които да улеснят работата на артисти извън белия куб, както и възможности за обогатяване на опита на артисти, куратори, дизайнери и изследователи да работят в тази посока. Затова и в рамките на програмата ще обсъдим основни тези от полето на партиципативното изкуство, социално ангажираните практики, community art, художествени намеси в градска среда и други практики, засягащи работата в публично пространсво и с общности. Ще търсим и начини как нашите намеси да не са декоративни или преживелищни, а да помагат на хората да научат нещо за себе си и за другите, да захранват общото въображение и желанието за споделена среда.

Целта на програмата е в рамките на няколко месеца да допринесем за създаването и развиването на художествени проекти, както и подготвката по за тяхната реализация. По време на програмата артисти, куратори, урбанисти, дизайнери и др. ще могат да генерират идеи, да обсъдят възможности в професионален кръг, като контекстуализират и надградят своя досегашен опит.

ПРОГРАМА И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ

В рамките на редовни срещи от началото на декември участниците са поканени да обсъждат и надграждат свои идеи за бъдещи или съществуващи проекти, като има възможност за развиване на проекти from scratch, т.е. такива, които ще се появят изцяло по време на програмата. Ще използваме тези срещи и да прегледаме теоретични материали, урбанистични и административни насоки, да се срещнем с експерти и да обогатим опита си в работата на терен. Работата заедно ще ни подготви не само да контекстуализираме нашите практики, но и зададе нужните параметри за общински, национални и международни програми, които търсят да подкрепят подобни намеси. Крайният резулатат може да е под формата на публично представяне, работилница, документация, текст, скици, партитури и др.

ВРЕМЕВА РАМКА
Ноември 2023 – април 2024, като периодът на провеждане може да бъде удължен спрямо нуждите на участниците и програмата.

МЯСТО

Swimming Pool и онлайн, като мястото на провеждане ще кореспондира със специфичните нужди на одобрените проекти.

СТИПЕНДИЯ

Всеки участник ще получи стипендия от 1000 лв. (вкл. данъци и осигуровки или ДДС).

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Каним да се включат артисти, пърформъри, автори, изследователи и др. с интерес към намесите в градска среда. Приветстваме и куратори, които проявяват интерес към изследването на параметрите на едно градско пространство и възможните намеси в него.

Документи, които ви молим да приложите:

  1. Кратък импулс (около 1-2 страници) – защо бихте участвали и каква би била посоката на вашия проект (съществуващ или бъдещ). Споменете в кой кваратал бихте работили, с кои хора, институции, отговорни лица, групи и т.н. бихте влезли в контакт; какви са възможните сътрудничества и/или копродукция, които вашите проекти предвиждат.
  2. Пратете ни кратко CV и достъп до важни за вас минали или настоящи проекти от вашето портфолио, особено ако имат отношение към изследванията в рамките на настоящата образователна програма.

Изпратете вашите документи до viktoria@swimmingpoolprojects.org, с копие до jenny@swimmingpoolprojects.org. Не се колебайте да ни пишете предварително, ако имате каквито и да е въпроси.

КРАЕН СРОК

До 28 октомври 2023.

На 15 октомври в рамките на симпозиума към “Конституции” (13 – 15 октомври) ще се проведе информационна среща за отворената покана, към която сърдечно ви каним да се включите.

СЕЛЕКЦИЯ

Началото на ноември 2023.

Дейността на фондация “Син куб” се реализира с финансовата подкрепа на “Едногодишен грант” на Национален фонд “Култура”.