2023 | КОНСТИТУЦИИ

Център за социална визия влиза във втората си година и отново обединява артисти и организации около въпроси, свързани с ролята на изкуството в социалните процеси. Няколко въпроса се появиха на различни места в разговорите още през първата година на Център за социална визия: Каква е ролята на изкуството в социалните процеси и как то може не само да осмисля, но и да създава отношения? Как изкуството идентифицира сложните връзки между индивидуална и колективна история? Как хората използват езика на изкуството, за да открият общото с другите? Липсата на място за постоянен разговор върху тези въпроси, предопредели продължението на нашата платформа и желанието да се захванем с тях.

За да подходим в дълбочина, през годината работихме с четири партньорски организации с различен достъп и подход в работата с общности: Сдружение „Изкуство – дела и документи“, които организират и Sofia Art Projects – мащабни изложби в Ларгото, едно архитектурно спорно публично пространство в близост до централни институции; ПОСТА, проектно пространство и витрина на централна градска улица; организацията Фабрика за идеи с културна дейност в села и периферни райони; и колектива Съпромат, осъществяващ пърфомативни намеси и интерактивни инсталации в нетрадиционни пространства. Всяка една от тези организации покани от своя страна артисти и изследователи, с които заедно да изследват общностите и публиките, които посрещат или тепърва формират. Така в групата се включиха Стефан Прохоров, София Грънчарова, Мира Владимирова-Йондър, Инна Павлова и Константин Георгиев.

Център за социална визия се превърна в неформално място за обмен, но и двигател на разговора, задавайки рамка и ритъм на един споделен процес. В общата ни работа, установихме необходимостта да изоставим представата за публичното пространство като хармонична среда и да работим със съзнанието, че една общност винаги ще е изпълнена с различия и разногласия, в нея ще съществува както убеденост, така и объркване, а гражданското участие често ще се случва по неочакван начин.

Заглавието „Конституции“, неслучайно в множествено число, ни насочва към това, че различни общности съществуват една до друга, всяка със собствена динамика, с видими и невидими закони, с по-малко или повече споделена визия за бъдеще. Нейните състояния са флуидни, адаптивни, търсещи, но и често теглени от нуждата да гарантира своето съществуване. Така „Конституции“ ни води към разбирането на  необходимостта от (само)регулация, но и от въображение във всяка една общност, а изкуството сякаш е онзи елемент, който единствено би дал израз на всичко това в цялост.

ПУБЛИЧНА ПРОГРАМА

Публичната програма на „Конституции“ бе открита на 29 и 30 септември с уъркшопа „Въображаем сценарий за едно място“, воден от пърформанс артистката Жана Иванова. През октомври представихме художествените проекти на нашите партньорски организации, както и поканени от нас артисти, а между 13 и 15 октомври организирахме тридневен симпозиум с участието на местни и чуждестранни професионалисти и гост-лектори – представители на различни организации и платформи, работещи в сферата на социално ангажирано изкуство, пърформанс и артистични интервенции в публични пространства.

Екип Център за социална визия 2023

Виктория Драганова – концепция, Жени Дечева, Маргарита Калоянова – координатори
Полина Петрова – стажант, Виктория Стайкова – графичен дизайн

Медиен партньор: „Журнал за социална визия”

Програмата на „Център за социална визия“ през 2023 г. се осъществява с финансовата помощ на „Едногодишен грант” на Национален фонд „Култура”.

събития “конституции”

 • Разходка по тънкия нож на границата вътре в града

  Разходка по тънкия нож на границата вътре в града

  „Разходка по тънкия нож на границата вътре в града“ na Koнстантин Георгиев в сътрудничество със Съпромат разглежда градовете не само като места за живеене, а и като централни индустриални и транспортни възли.

 • Пулс

  Пулс

  “Пулс” e съвместен проект на Център за социална визия със София Грънчарова и Бояна Джикова от ПОСТА.

 • Изкуството и хората (и кои са хората)

  Изкуството и хората (и кои са хората)

  Възможно ли е да си говорим за изкуството по същество? Тази неразрешима задача си поставя Стефан Прохоров с представянето на книгата игра „Изкуството и хората* (*и кои са хората)“.

 • Симпозиум

  Симпозиум

  Между 13 и 15 октомври ви каним да се включите в тридневен симпозиум с участието на местни и чуждестранни професионалисти и гост-лектори – представители на различни организации и платформи, работещи в сферата на социално ангажирано изкуство,…

 • Къща

  Къща

  „Къща“ на артистките Инна Павлова и Мира Владимирова е покана към различни хора да споделят своите сънища, по този начин изследвайки възможности на приобщаване и принадлежност –

 • Въображаем сценарий за едно място

  Въображаем сценарий за едно място

  Заповядайте да се включите в уъркшоп с артистката Жана Иванова на 28 и 29 септември. В своята практика Жана пренарежда модели и структури от ежедневието, към които отдавна сме привикнали и приемаме за даденост. Проектите ѝ,…

 • нито град, нито градина

  нито град, нито градина

  Разходка из местността Въртопо заедно с Андреа Попйорданова и Франческа Кастанети.

Програмата на „Център за социална визия“ през 2023 г. се осъществява с финансовата помощ на „Едногодишен грант“ на Национален фонд „Култура“.