2023 | КОНСТИТУЦИИ

Център за социална визия влиза във втората си година и отново обединява артисти и организации около въпроси, свързани с ролята на изкуството в социалните процеси. Няколко въпроса се появиха на различни места в разговорите още през първата година на Център за социална визия: Каква е ролята на изкуството в социалните процеси и как то може не само да осмисля, но и да създава отношения? Как изкуството идентифицира сложните връзки между индивидуална и колективна история? Как хората използват езика на изкуството, за да открият общото с другите? Липсата на място за постоянен разговор върху тези въпроси, предопредели продължението на нашата платформа и желанието да се

Център за социална визия се превърна в неформално място за обмен, но и двигател на разговора, задавайки рамка и ритъм на един споделен процес. 

Повече за Конституции може да научите тук.

Програмата на „Център за социална визия“ през 2023 г. се осъществява с финансовата помощ на „Едногодишен грант“ на Национален фонд „Култура“.